Kerk program vir die volgende 14 dae

Sondag 2018-09-23

Erediens 09:00, KB 09:00, KAT 10:10
Tee : Wyk 1-10 asook Wyk 50

Dinsdag 2018-09-25

Mannebiduur 06:00

Sondag 2018-09-30

Erediens 09:00

Sondag 2018-10-07

Erediens 09:00
Tee : Wyke 11-21

Johannes Hoofstuk : 3
Vers :16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Gedagte vir vandag

En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle n ander Raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees, dit is die Gees van die waarheid.
~~ Joh 14:16-17 ~~

Geborg deur www.Totalindex.co.za