EREDIENS NG BRAKPAN NOORD 8/12/2019

Wydingslied: I surrender

Loflied: Somerkersfees

L 358

Lees: Rom 15:4

Tema:Stel mekaar se belange eerste.

-Geloof en aanvaarding is tot eer van God.
-‘n Seisoen van gee en ontvang is teenwoordig.
-Geloof moet prakties gemaak word.

Kollekte: Meer en meer soos Jesus.

Slotlied: Seën van die Here.

Welkom by NG Brakpan Noord gemeente

‘N PAAR INTERESSANTE FEITE OOR ONS KERK EN SY GEMEENTE

DANKBETUIGING

Hiermee betuig die Kerkraad en Gemeentelede van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Brakpan-Noord, on Hemelse Vader vir U Alomteenwoordigheid in ons doen en late in hierdie Gemeente. Ons Gebed is dat U altyd by ons sal wees, en dat U hierdie gemeente sal oorlaai met U seëninge.

Ons bedank ook elke oud-leeraar en hulle gesinne vir die bydrae wat hulle tot hierdie gemeente gemaak het in die verlede.

Dankie aan elke man, vrou en kind wat so getrou deelneem, en hierdie gemeente dien met oorgawe.

Dan ook baie dankie aan ons leraar, Ds Kotie Marais, en sy gesin vir die toewyding en entoesiasme waarmee hulle hierdie gemeente dien.

Soli Deo Gloria – Aan God al die eer!

GEMEENTEVISIE

 Ons gemeente streef daarna om aan die hand van 1 Petrus 2:5 te funksioneer as ‘n geestesfamilie tot eer van God, in diens van Sy Koninkryk en tot verheerliking van Sy Naam.

Wie is Brakpan-Noord

Hoe beskryf mense ons gemeente, die volgende is al gehoor :

 1. Die kerk by die swembad.
 2. Die kerk wat lekker sing.
 3. Waar daar lierde en warmte is.
 4. Waar jy welkom voel.
 5. Waar jy jouself kan wees.
 6. Die gemeente wat kermis hou en Vrystaatse vleis verkoop.
 7. Wat X-mas in July hou en golf speel dat dit klap.
 8. Die gemeente wie se dominee al gearresteer is omdat hy vir die gemeente geld wil insamel.
 9. Die gemeente wie se dominee van tuinmaak hou, ‘n vurige “Cheetah-ondersteuner” is en wie se kinders besig en sportief is.
 10. Wat in November elke jaar ‘n groot dankfees hou.
 11. Wat biltong en brood geniet tydens nagmaalfees net voor Goeie Vrydag.
 12. Die gemeente waar ons na eredienste lekker saamkuier in die saal rondom koffie en koekies.
 13. Waar broers ‘n manneaand hou sonder om hande uit te ruk.
 14. Die gemeente wat die skoolhoofde, onderwyers en beskermingsdienste uitnooi vir toewydingsdienste.
 15. Die gemeente wie se wit bus ‘n bietjie stadig is – maar by bring jou daar.
 16. Waar selgroepe redelik goed funksioneer.
 17. Die gemeente met die mooi plaveisel, en dan
 18. Die gemeente waar God eerste gestel word en waar Hy aanbid word deur woord, sang en gees.

Word deel van Brakpan-Noord en ervaar die Liefde en warmte van ons mense.

Interessante Statistieke

Die NG Gemeente, Brakpan-Noord, het op 27 November 1958 afgestig van Brakpan Moedergemeente.

Nadat die gemeente afgestig het, is eiendom te Gardinerlaan 99 aangekoop. Die eiendom is gekoop omdat daar reeds ‘n huis was, wat kon dien as pastorie. Van die ander geboue kon gebruik word vir biduur en K.J.A byeenkomste. Dan kon die tennisbaan ook nog afgebreek word om die kerk op te rig. Die Kerkraad wou eers net ‘n saal bou, maar na hul ontmoeting met die argitek, mnr B. de W. Hartman, het hulle besluit om dadelik voort te gaan met die oprigting van die kerkgebou. Die oorspronklike kerkgebou is deur mnr P de Wet gebou vir ‘n bedrag van R33 000.00, wat die meubels en die buite paadjies ingesluit het. Die inwyding van die Kerkgebou was op 20 Mei 1961.

Die oorspronklike lidmaattal was net meer as 550, en het met ‘n deur-tot-deur opname gegroei tot 640. Alhoewel die oprigting van die kerkgebour ‘n wyse besluit was, het dit gesorg dat die gemeente heelwat uitgawes en ‘n groot klomp skuld gehad het. So het die gemeente byvoorbeeld in 1968 ‘n bedrag van R47 000.00 geskuld, met ‘n karige bydrae van om en by R700.00 per maand.

Tans is daar ‘n redelike getal van ons gemeentelede wat buit die demografiese grense van die gemeente bly, maar die gemeente bedien hoofsaaklik die Noordelike gedeelte van die dorp, wat Brakpan-Noord, ‘n gedeelte van Brakpan-Sentraal en Anzac insluit.

Die gemeente bestaan uit 872 belydende lidmate en 283 dooplidmate. Die gemiddelde ouderdom van die gemeentelede is 39 jaar.

Gemeentelede word die geleentheid gegun om die Here te dien deur betrokke te wees by verskillende bedieningsgroepe in die gemeente. Daar is 15 verskillende bedieninge, wat wissel van ‘n groet-bediening to finansies en administrasie. Ons maak ook gebruik van 9 selgroepe, waar gemeentelede op ‘n informele manier dieper ondersoek kan instel na die wonderlike waarhede van ons Hemelse Vader.

Wat is volgende

Thys die BOSVELDKLON 23 Nov 18:30

Kinders onder 12 R50

Manne ete Woensdag 27 Nov by Grill’O in Springs

Grill’o in Springs 18:00 vir 18:30 skryf you naam op lus voor op tafel

Dames ete 2 Dec by Flora Hill

Dames Ete Flora Hill Skryf asb naam op lys voor op tafel

© Copyright - NG Gemeente Brakpan Noord - Designed & Hosted by SpiderWebHosting.co.za