Kerk program vir die volgende 14 dae

Sondag 2018-11-18

Erediens 09:00
Tee : Dames

Dinsdag 2018-11-20

Mannebiduur 06:00

Woensdag 2018-11-21

VB Afsluiting

Vrydag 2018-11-23

Feesnaweek

Saterdag 2018-11-24

Feesnaweek

Sondag 2018-11-25

Feesnaweek Erediens 09:00 (Nagmaal) Kerssangdiens 18:00
Tee : Dames

Dinsdag 2018-11-27

Mannebiduur 06:00

Woensdag 2018-11-28

Manne Aand

Johannes Hoofstuk : 3
Vers :16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Gedagte vir vandag

Ek het tot die HERE gebid en Hy het my geantwoord, Hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is.
~~ Psalm 34:5 ~~

Geborg deur www.Totalindex.co.za